Spring til indhold

Kildedamsskolen

Et godt sted at lære - et godt sted at være!

Vi er en folkeskole i Holbæk kommune med 6 skoler i byerne Tølløse, Vipperød, Stestrup, Ågerup, Ugerløse og Store Merløse. Vi har omkring 1.400 elever. Skolerne i Tølløse og Vipperød har klasserne 0.-9. klasse og skolerne i Stestrup, Store Merløse, Ugerløse og Ågerup har til og med 6. klasse. Efter 6. klasse, samles de unge mennesker i Tølløse eller Vipperød, hvor udskolingen er samlet i attraktive ungdomsmiljøer.

Vi skaber læringsmiljøer, hvor børn udvikler sig optimalt i forhold til deres potentiale. Vi tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik. Det betyder, at alle gennem nysgerrighed skaber en relation til hinanden, således at alle føler sig set, hørt, forstået og dermed anerkendt.
I hele dit barns skolegang vil dygtige lærere, pædagoger, ledelsen og skolebestyrelsen være optaget af, at dit barn lærer og udvikler sig, og at hver dag er en god skoledag.

Indskrivning

Du skal benytte den elektroniske indskrivning både ved indskrivning til folkeskoler, SFO og til private skoler. Det skal du gøre i perioden fra d. 1. oktober 2020 til 15. januar 2021. Den elektroniske indskrivning kræver NemID.

Skriv dit barn op til skole

Hvis dit barn skal gå på en anden skole

Det er muligt at vælge en skole, der ligger uden for det skoledistrikt barnet bor i. I så fald skal du kontakte skolelederen på den skole, hvor du ønsker dit barn optaget. Det gælder både, hvis der er tale om privatskoler og folkeskoler i andre skoleområder eller kommuner. Dog skal du huske, at du stadig skal opskrive dit barn til skolestart via Holbæk Kommunes indskrivning.

Undervisningspligt

I Danmark har vi undervisningspligt. Undervisningen skal senest begynde i august, det år dit barn fylder 6 år. Dit barn skal tilbydes en plads på skolen, i det område barnet bor i.

Udsat skolestart

Hvis du ønsker at søge om udsættelse af dit barns skolegang, skal du kontakte skolelederen på den skole, dit barn hører til. Det er skolelederen, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, for at et barns skolestart kan udskydes.Feedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Velkommen i folkeskolen

Her kan du læse mere om skolestart 2021 og folkeskolerne i Holbæk Kommune.

Folkeskolen - tæt på dig

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige, folkeskolen kan. 

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. 

Se kampagnevideoen her