Spring til indhold

Om skolen

Ugerløse skole og SFO er for alle børn

Skolen har ca. 120 børn hvoraf ca. 70 går i SFO.
Ugerløse skole er en del af Kildedamsskolen, og har klasser fra 0. til 6. klasse. I 7. til 9. tager eleverne til Tølløse.
Tilknyttet skolen er også vores specialklasserække fra 0. til 8. klasse for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, også kaldet for X-klasserne.
For alle årgange er der mulighed for at deltage i vores SFO, som dagligt åbner kl. 6.30 og lukker kl. 17.00, dog 16.30 om fredagen, ligesom der i flere ferier er åbent hele dagen. SFOens pædagogiske opgave er, sammen med skolen, at give gode, sjove og lærerige oplevelser til alle børn.

En tryg og sikker overgang

Allerede i børnehaven skabes der kontakt mellem børnehave og skole, hvor spiregruppen starter i indskolingen i maj måned, ligesom de kommende skolebørn allerede har været på skolen siden efterårsferien en til to dage om ugen. Det er det, der kaldes Ugerløse modellen: https://www.tveast.dk/artikel/boernehaveboern-i-sfoen-vil-goere-boern-mere-skoleparate 

På mellemtrinnet afholder vi fællesdage, hvor børnene fra Kildedamsskolens andre skoler lærer hinanden at kende, inden de fortsætter sammen i udskolingen i Tølløse. 

X-klasserne

Dette er et undervisningstilbud for elever med særlige behov både fagligt og socialt. Klassernes lokaler er fysisk placeret blandt skolens andre klasselokaler, som giver mulighed for at danne kendskab og venskab på tværs af alle skolens klasser. De små hold med ligesindede elever giver mulighed for en individuelt tilpasset undervisning efter den enkelte elevs behov i meget trygge rammer. Elever kan, hvis det er aktuelt, følge undervisning i enkelte fag i en almenklasse.

X-klasserne deltager i alle skolens arrangementer og daglige aktiviteter, ligesom de har projekter i Andelslandsbyen Nyvangs jordbrug, hvor de blandt andet har opfostret grise og dyrket grøntsager.
I samarbejde med Ungdomsklassen i Holbæk og skolens UU-vejleder sikres efter endt skolegang en tryg og god løsning for den enkelte elev. 

Eleverne siger om skolen

På skolen er der et kæmpe sammenhold. Skolen har en perfekt størrelse. Den er ikke for stor og den er ikke for lille. Det er dejligt, at man kender alle på skolen - også de små.
Lærerne er søde og hjælpsomme.
Ugerløse Skole er god, fordi man har gode venner, gode lærere og en god legeplads man kan bruge i de lange frikvarterer.


Feedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Kontakt

Jonas Vad

Pædagogisk leder og daglig leder
Ugerløse Skole og SFO
Telefon: 72 36 59 68
E-mail: jvad@holb.dk

Folkeskolen - tæt på dig

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige, folkeskolen kan. 

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. 

Se kampagnevideoen her