Spring til indhold

Det faglige og sociale

Det faglige, sociale og personlige

På Ugerløse skole skal det faglige, det sociale og den enkeltes personlighed gå hånd i hånd. Vi prioriterer et højt fagligt miljø i alle fag, og er omhyggelige med at tilpasse opgaver og forventninger, så de passer til elevernes aktuelle niveau og deres forskellige personligheder.

Det sociale og skolens samlede fællesskab udvikles i tæt samspil med eleverne og elevråd - både i egne klasser og på tværs af årgange og rækker. Vores samlinger, fx morgensang, SFO møder, fester og  forældremøder er vigtige, fordi vi her er fælles om at skabe en god skole og fritid. 

Vi tror på, at et trygt fællesskab med spændende opgaver og udfordringer giver glade børn, som gerne vil i skole og SFO for at opleve en masse.

Samarbejde og skolens muligheder

 • Elevråd
 • Skole-hjem samtaler
 • Forældremøder
 • Skolebestyrelse
 • Forældreråd
 • SFO og klub
 • Skilsmissegrupper
 • Svømmebad
 • Udeareal
 • Bibliotek
 • Multibanen

Traditioner og fester

 • Skolestart
 • Morgensang
 • Motionsdage
 • Decemberfest
 • Lucia
 • Juleafslutning i kirken
 • Rynkebyløbet
 • Fastelavn
 • Trivselsdag
 • Emneuger
 • Skolefest inkl. skolekomedie
 • Cyklistprøve i 3. og 6. klasse
 • Skolepatrulje
 • Atletikdag
 • Åbent Hus
 • Sidste skoledag


Feedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Kontakt

Jonas Vad

Pædagogisk leder og daglig leder
Ugerløse Skole og SFO
Telefon: 72 36 59 68
E-mail: jvad@holb.dk