Spring til indhold

Trivsel

Fra børnehave til skole/SFO

Personalet fra børnehaverne i Tølløse og skole/SFO laver i samarbejde et indkøringsforløb i foråret, hvor børnene kommer på besøg på skolen, laver forskellige aktiviteter og ser skolen ude og inde. Børn, der ikke har gået i børnehave i Tølløse, men skal starte i skole hos os, bliver også inviteret til at deltage.

Inden opstart indbydes nye børn og forældre til indskrivningsmøde, hvor det er muligt at se skolen og hilse på pædagoger, børnehaveklasseleder, SFO-leder og daglige leder.

Om formiddagen mellem klokken 9.00 og 13.00 tilbydes et struktureret forløb, som er med til at sikre, at børnene får en tryg og rolig start i SFO'en. Børnene laver både aktiviteter på 0. årgang og klasseopdelt. Dagens aktiviteter kan f.eks. være tur, smør-selv-dag, værksted eller idræt mv.

Inden opstart bliver der udleveret en plan over perioden med tydeligt dagsprogram, således at børn og forældre kan følge med i, hvad man bliver præsenteret for igennem forløbet.

Der er tre til fire primærvoksne tilknyttet kommende skolebørn mellem klokken 8.00 og 16.00. Før klokken 9.00 og efter klokken 13.00 vil børnene indgå i den samlede børnegruppe i SFO'en.

Frikvarterer og legepatrulje

Formålet med legepatruljen er at skabe fysisk aktivitet for vores elever fra 0.-3. klasse i frikvartererne gennem leg og bevægelse. Vi har uddannet 4-6 elever fra 7. klasse, så de nu fungerer som legeinstruktører på skolen. De mindre elever vil møde de store børn og se dem som forbilleder samt lade sig inspirere af de store. Legepatruljen er med til at skabe sociale relationer på tværs af alder, køn og sociale skel.

Det sociale samvær

Alle på Kildedamsskolen skal kunne opleve, at det daglige samvær er rart og trygt, at der er pænt og rent, og at alle trives. Grundholdningen er, at du skal være mod andre, som du gerne vil have, at de er mod dig.

Det betyder:

  • En god omgangstone
  • Vi behandler hinanden ordentligt 
  • Vi respekterer hinandens forskelligheder - og accepterer dem
  • Vi behandler hinandens ting ordentligt 
  • Vi holder skolen ren og ryddelig - både ude og inde
  • Vi overholder skolens principper
  • Vi viser ansvar - det er vores skole!Feedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Folkeskolen - tæt på dig

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige, folkeskolen kan. 

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. 

Se kampagnevideoen her

SFO- og klubliv - der er plads til alle

SFO- og klubliv er mavepinegrin, sjove lege og gode snakke og en voksenhånd at holde i, indtil mor og far er hjemme fra arbejde igen.
Det er spirende børne- og ungdomsliv i trygge rammer, og der er altid plads til dig.

Se videoen her: SFO - der er plads til alle