Spring til indhold

Om skolen

Indskoling

Indskolingen er fra 0. til 3. klasse. I Holbæk Kommune er der helhedsskole i indskolingen, hvilket betyder, at skoledagen er på 28 lektioner, og at både lærere og pædagoger deltager i undervisningen. Pædagoger er med i 50% af undervisningen og i en lang række fag og aktiviteter, så læringen i SFO og skole udgør en helhed, og så børnene oplever en rød tråd i hverdagen.

Der er i helhedsskolen lagt vægt på en øget faglig fokusering på læsning og matematik samt mere bevægelse. Desuden vægter vi en sammenhængende dag, hvor undervisning og SFO komplementerer hinanden for at øge læringen i en struktur, hvor alle elever skal kunne lykkes i fællesskabet.

Mellemtrin

Mellemtrinnet er fra 4. til 6. klasse og har særlig fokus på det kreative i såvel hjemkundskab samt faget håndværk og design. Som skole kan vi gennem dette tiltag give eleverne mulighed for at få nye succes-oplevelser med fokus på perioden mellem barn og ung. Det gør vi ved, at eleverne bruger deres kreative evner og oplever, at der er noget de er rigtigt gode til, f.eks. har de mulighed for at være med til at forskønne skolen.

Udskoling 

Udskolingen er fra 7.-9. klasse og Tølløse Skole har et attraktivt ungdomsmiljø. Udskolingsafdelingen i Tølløse stiller op med et stærkt team af fagligt velfunderede lærere, som i samarbejde med de unge mennesker planlægger spændende undervisningsforløb. Vi tilbyder valgfri undervisning, som f.eks. filmproduktion, design og forskellige sportsaktiviteter samt strategispil.

Z-klasser

Z-klasserne er for normalt begavede børn primært med neuropsykologiske dysfunktioner. De har brug for individuelt tilrettelagt undervisning i et mindre undervisningsmiljø med tæt voksenkontakt, involvering og støtte. Klasserne er placeret som parallelklasser til de eksisterende klasser på samme alderstrin, således at der så vidt muligt arbejdes med samme årsplan for faglige og sociale aktiviteter. Du kan læse mere om z-klasserne i denne folderFeedback

Sidst opdateret

06.05.2021

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Kontakt

Jakob Boye-Møller

Skoleleder
Tølløse Skole
Telefon: 72 36 40 26
E-mail: jakb@holb.dk

 

Kontakt

Mette Sand Reichenbach

Pædagogisk leder
Tølløse skole
Telefon: 72 36 88 33
E-mail: metr@holb.dk

Kontakt

Rasmus Nederskov

Pædagogisk leder for z-klasserne
Tølløse Skole
Telefon: 72 36 19 07
E-mail:rasne@holb.dk