Spring til indhold

Struktur og indhold

Vi er stolte af vores organisering af undervisningen. Vi har udviklet en fleksibel struktur, hvor børnene kan undervises og lære af hinanden på tværs af alder og klasser. Vi underviser med fokus på barnets behov og med en pædagogisk vurdering af, hvad der styrker indlæringen bedst.

Aldersintegreret undervisning

Aldersintegreret undervisning er undervisning på tværs af alder og klasser. I indskolingen, 0. til 2. klassetrin, er der aldersintegrerede stamklasser i fagene musik, billedkunst og natur/teknologi og idræt.

På mellemtrinnet, 3. til 6. klassetrin, er der aldersintegrerede hold to gange om ugen i faget Innovation- og Entreprenørskab ”IE”.

IE er sammensat af fag og temaer: Musik, madkundskab, billedkunst, programmering, design, færdsel og førstehjælp. Vi deltager i udviklingen af teknologiforståelse, og alle børn i 3.-6. klasse undervises i dette.

I Teknologiforståelse undervises i Digital myndiggørelse, Design og designprocesser, Computationel tankegang og Teknologisk handleevne Feedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Kontakt

Pia Engel Pedersen

Pædagogisk leder og daglig leder
Store Merløse Skole og SFO
Telefon: 72 36 23 32
E-mail: piaep@holb.dk