Spring til indhold

Hvordan gør vi?

Først og fremmest samarbejder vi blandt pædagoger, lærere, forældre og børn. Vi samarbejder også med musikskolen, med frivillige, med alle der har lyst til at bidrage til børnenes læring og trivsel.

Lærere og pædagoger arbejder i to team. Indskoling 0.-2. og mellemtrin 3.-6.

Målet er, at klasserummet skal være et læringsrum, hvor konflikter og personlige udfordringer ikke må overskygge undervisningen. Hvis et barn har det svært, skal den voksne give sig tid til at snakke, og hvis en gruppe børn har en konflikt, skal en voksen hjælpe dem.

Vi tilbyder skilsmissegruppe hvor ”børn snakker med børn”. Dette faciliteres af en lærer.

Vi bestræber os på at dagene er forudsigelige og trygge og har siden 2016 ikke brugt vikarer i skolen.

Overgangen fra børnehave til skole

Skiftet fra børnehave til SFO og skole er en stor milepæl i barnets liv. Vi bestræber os på at gøre denne overgang tryg for børnene, og ikke mindst for forældrene. Børnehaveklasselederen og tilknyttede pædagoger samarbejder med pædagogerne i Huset, og de sørger, i fællesskab, for en god og tryg overgang fra børnehavebarn til skoleelev.

Fra januar besøger børnegruppen skolen og 1. maj starter børnehavebørnene i førskole. Børn fra andre børnehaver er meget velkomne til at deltage i besøgsdagene, og personalet deltager gerne i møder med den afgivende børnehave.

Forældresamarbejde

Forældrenes opbakning og interesse har stor betydning for barnets læring. Som forælder kan du vise din interesse ved, blandt andet at snakke om skoledagen, kigge bøger og hæfter igennem, øve og læse – simpelthen være nysgerrig!
Hos os samarbejder forældrene med lærere og pædagoger om børnegruppens trivsel og de er organiseret i klasseråd omkring 0.-6. klasse. Klasserådene laver arrangementer for børn og voksne, og de fleste forældre er glade for det gode samarbejde i forældregrupperne.

Repræsentanter fra klasserådene sidder med i et afdelingsråd hvor de mødes med personale og ledelse. Her inddrages de i planlægning samt evaluering.

Elevrådet – demokrati og medbestemmelse

Fra skolestart i 0. klasse deltager børnene i elevrådet og lærer at indgå i et demokratisk fællesskab. Elevrådet er et vigtigt omdrejningspunkt i udviklingen af elevernes trivsel på vores skole, og eleverne inddrages i relevante spørgsmål.

Gennem elevråds-arbejdet er vi blevet en telefonfri skole – til alles store tilfredshed. Eleverne er organiseret i ”Go Stil”, som arbejder med at lave gode frikvarterer for alle børn.Feedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Kontakt

Pia Engel Pedersen

Pædagogisk leder og daglig leder
Store Merløse Skole og SFO
Telefon: 72 36 23 32
E-mail: piaep@holb.dk

Folkeskolen - tæt på dig

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige, folkeskolen kan. 

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. 

Se kampagnevideoen her