Spring til indhold

Elevdemokrati og forældreinddragelse

Fra skolestart deltager eleverne i elevrådet og lærer at indgå i et demokratisk fællesskab og forældre inddrages til aktiv deltagelse omkring vores skole.
Fælles elevråd 17-05-2017

Elevernes interesser

Fra skolestart i 0. klasse deltager børnene i elevrådet og lærer at indgå i et demokratisk fællesskab. Elevrådet er et vigtigt omdrejningspunkt i udviklingen af trivslen på vores skole.

Eleverne inddrages i relevante spørgsmål og de arrangerer årlige arrangementer for hele skolen, f.eks. Trivselsdag og Nytårskur.

Elevrådet spørges til råds omkring rammer og struktur, og der er stort engagement. Hver enkelt afdeling har deres eget elevråd, hvor repræsentanter sidder med i vores store fælles elevråd.

Kildedamsskolen store fælles elevråd gør et stort arbejde for hverdagen og udviklingen af skolen og de er også repræsenteret ved møder i Skolebestyrelsen.

Elevrådet taler på elevernes vegne, i samarbejde med skolens ledelse, lærere og pædagoger. På den måde varetager elevrådet elevernes interesser.

Valg til Elevråd

Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet og der afholdes valg til elevrådet hvert år.

Forældreinddragelse

Forældrene er aktive omkring børnenes trivsel og samarbejder gennem klassernes og afdelingens forældreråd.

Forældre inviteres ind på skolen til såvel arrangementer som i hverdagen.

 

 Feedback

Sidst opdateret

21.11.2018

Ansvarlig redaktør

Katrine Ellegaard Rasmussen