Spring til indhold

X-klasserne

Dette er et undervisningstilbud for elever med særlige behov både fagligt og socialt. Klassernes lokaler er fysisk placeret blandt skolens andre klasselokaler, som giver mulighed for at danne kendskab og venskab på tværs af alle skolens klasser. 

De små hold med ligesindede elever giver mulighed for en individuelt tilpasset undervisning efter den enkelte elevs behov i meget trygge rammer. Elever kan, hvis det er aktuelt, følge undervisning i enkelte fag i en almenklasse. 

X-klasserne deltager i alle skolens arrangementer og daglige aktiviteter, ligesom de har projekter i Andelslandsbyen Nyvangs jordbrug, hvor de blandt andet har opfostret grise og dyrket grøntsager. 

I samarbejde med Ungdomsklassen i Holbæk og skolens UU-vejleder sikres efter endt skolegang en tryg og god løsning for den enkelte elev. Feedback

Sidst opdateret

27.01.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange