Spring til indhold

Ugerløse Skole

Velkommen til Ugerløse Skole

Ugerløse Skole er fra omkring 1900, og har gennem tiden været et vigtigt samlingspunkt og bindeled for byen og egnen omkring Ugerløse. 

Skolen er en hyggelig lille skole, som ligger centralt placeret i byen, midt imellem kirken, Brugsen, børnehaven og svømmebadet. Læs meget mere om skolens historie her

Du er meget velkommen til at kontakte den pædagogiske leder, som gerne svarer på spørgsmål og viser skolen frem.

 

Ugerløse skole og SFO er for alle børnSkolen har ca. 120 børn hvoraf ca. 70 går i SFO.

Ugerløse skole er en del af Kildedamsskolen, og har klasser fra 0. til 6. klasse. I 7. til 9. tager eleverne til Tølløse. 

Tilknyttet skolen er også vores specialklasserække fra 0. til 8. klasse for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, også kaldet for X-klasserne. 

For alle årgange er der mulighed for at deltage i vores SFO, som dagligt åbner kl. 6.30 og lukker kl. 17.00, dog 16.30 om fredagen, ligesom der i flere ferier er åbent hele dagen. SFOens pædagogiske opgave er, sammen med skolen, at give gode, sjove og lærerige oplevelser til alle børn. 

X-klasserneDette er et undervisningstilbud for elever med særlige behov både fagligt og socialt. Klassernes lokaler er fysisk placeret blandt skolens andre klasselokaler, som giver mulighed for at danne kendskab og venskab på tværs af alle skolens klasser. 

De små hold med ligesindede elever giver mulighed for en individuelt tilpasset undervisning efter den enkelte elevs behov i meget trygge rammer. Elever kan, hvis det er aktuelt, følge undervisning i enkelte fag i en almenklasse. 

X-klasserne deltager i alle skolens arrangementer og daglige aktiviteter, ligesom de har projekter i Andelslandsbyen Nyvangs jordbrug, hvor de blandt andet har opfostret grise og dyrket grøntsager. 

I samarbejde med Ungdomsklassen i Holbæk og skolens UU-vejleder sikres efter endt skolegang en tryg og god løsning for den enkelte elev. 

Elever siger om skolenPå skolen er der et kæmpe sammenhold. Skolen har en perfekt størrelse. Den er ikke for stor og den er ikke for lille. Det er dejligt, at man kender alle på skolen - også de små.
Lærerne er søde og hjælpsomme.
Ugerløse skole er god, fordi man har gode venner, gode lærere og en god legeplads man kan bruge i de lange frikvarterer.

Det faglige, sociale og personligePå Ugerløse skole skal det faglige, det sociale og den enkeltes personlighed gå hånd i hånd. Vi prioriterer et højt fagligt miljø i alle fag, og er omhyggelige med at tilpasse opgaver og forventninger, så de passer til elevernes aktuelle niveau og deres forskellige personligheder. 

Det sociale og skolens samlede fællesskab udvikles i tæt samspil med eleverne og elevråd - både i egne klasser og på tværs af årgange og rækker. Vores samlinger, fx morgensang, SFO møder, fester og  forældremøder er vigtige, fordi vi her er fælles om at skabe en god skole og fritid. 

Vi tror på, at et trygt fællesskab med spændende opgaver og udfordringer giver glade børn, som gerne vil i skole og SFO for at opleve en masse.

Samarbejde og skolens muligheder • Elevråd
 • Skole-hjem samtaler
 • Forældremøder
 • Skolebestyrelse
 • Afd. forældreråd
 • SFO og Klub
 • Skilsmissegrupper
 • Svømmebad
 • Udeareal
 • Bibliotek
 • Multibanen

Traditioner og fester • Skolestart
 • Morgensang
 • Motionsdage
 • Decemberfest
 • Lucia
 • Juleafslutning i kirken
 • Rynkebyløbet
 • Fastelavn
 • Trivselsdag
 • Emneuger
 • Skolefest inkl. skolekomedie
 • Cyklistprøve i 3. og 6. klasse
 • Skolepatruljetur
 • Atletikdag
 • Åbent hus
 • Sidste skoledag 

En tryg og sikker overgangVi skaber gode overgange både ved skolestart og når de skal videre til udskolingen.
Allerede i børnehaven skabes der kontakt mellem børnehave og skole, hvor spiregruppen starter i indskolingen i maj måned, ligesom de kommende skolebørn allerede har været på skolen siden efterårsferien en til to dage om ugen. Det er det, der kaldes Ugerløse modellen: https://www.tveast.dk/artikel/boernehaveboern-i-sfoen-vil-goere-boern-mere-skoleparate 

På mellemtrinnet afholder vi fællesdage, hvor børnene fra Kildedamsskolens andre skoler lærer hinanden at kende, inden de fortsætter sammen i udskolingen i Tølløse. Feedback

Sidst opdateret

28.02.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Kontakt

Jonas Vad

Pædagogisk leder og daglig leder
Ugerløse Skole og SFO
Telefon: 72 36 59 68
E-mail: jvad@holb.dk

SFO og klubliv - der er plads til alle

SFO- og klubliv er mavepinegrin, sjove lege og gode snakke og en voksenhånd at holde i, indtil mor og far er hjemme fra arbejde igen.
Det er spirende børne- og ungdomsliv i trygge rammer, og der er altid plads til dig.

Se videoen her: SFO - der er plads til alle

Kampagne for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige, folkeskolen kan. 

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. 

Se kampagnevideoen her