Spring til indhold

Klasseråd og afdelingsforældreråd

Folkeskoleloven lægger stærkt op til en tæt skole-/hjemsamarbejde med det formål at få det enkelte barn og klassen som helhed til at udvikle sig bedst muligt. Klasserådet og afdelingsforældrerådet er en vigtig faktor i dette samarbejde. Det er vigtigt, at forældrene kommer i dialog med skolen og deltager i fælles arrangementer med henblik på at få skabt den gensidige tillid. Én gang årligt vælges der repræsentanter til rådene.Feedback

Sidst opdateret

27.01.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange