Spring til indhold

Fra børnehave til skole/SFO

Før opstart på skole/SFO:

Personalet fra børnehaverne i Tølløse og skole/SFO laver i samarbejde et indkøringsforløb i foråret, hvor børnene kommer på besøg på skolen, laver forskellige aktiviteter og ser skolen ude og inde. Børn, der ikke har gået i børnehave i Tølløse, men skal starte i skole hos os, bliver også inviteret til at deltage.

Inden opstart indbydes nye børn og forældre til indskrivningsmøde, hvor det er muligt at se skolen og hilse på pædagoger, børnehaveklasseleder, SFO-leder og daglige leder.

Fra 1. august i SFO:

Om formiddagen mellem klokken 9.00 og 13.00 tilbydes et struktureret forløb, som er med til at sikre, at børnene får en tryg og rolig start i SFO'en. Børnene laver både aktiviteter på 0. årgang og klasseopdelt. Dagens aktiviteter kan f.eks. være tur, smør-selv-dag, værksted eller idræt mv.

Inden opstart bliver der udleveret en plan over perioden med tydeligt dagsprogram, således at børn og forældre kan følge med i, hvad man bliver præsenteret for igennem forløbet.

Der er tre til fire primærvoksne tilknyttet kommende skolebørn mellem klokken 8.00 og 16.00. Før klokken 9.00 og efter klokken 13.00 vil børnene indgå i den samlede børnegruppe i SFO'en.Feedback

Sidst opdateret

27.01.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange