Spring til indhold

Store Merløse Skole

Velkommen til Store Merløse Skole

Hvem er vi?

Vi er en lille skole med store rammer og højt til loftet!

Vi er stolte af vores fysiske rammer indendørs og udendørs. Vi har masser af plads til forskellige behov - rum til fordybelse på mindre hold og store arealer til fysiske aktiviteter.

Du er meget velkommen til at kontakte skolens pædagogiske leder, som gerne svarer på spørgsmål og viser skolen frem.

Hvordan gør vi?Først og fremmest samarbejder vi blandt pædagoger, lærere, forældre og børn. Vi samarbejder også med musikskolen, med frivillige, med alle der har lyst til at bidrage til børnenes læring og trivsel.
Lærere og pædagoger arbejder i to team. Indskoling 0.-2. og mellemtrin 3.-6.

Målet er, at klasserummet skal være et læringsrum, hvor konflikter og personlige udfordringer ikke må overskygge undervisningen. Hvis et barn har det svært, skal den voksne give sig tid til at snakke, og hvis en gruppe børn har en konflikt, skal en voksen hjælpe dem.

Vi tilbyder skilsmissegruppe hvor ”børn snakker med børn”. Dette faciliteres af en lærer.

Vi bestræber os på at dagene er forudsigelige og trygge og har siden 2016 ikke brugt vikarer i skolen.

Overgangen fra børnehave til skole

Skiftet fra børnehave til SFO og skole er en stor milepæl i barnets liv. Vi bestræber os på at gøre denne overgang tryg for børnene, og ikke mindst for forældrene. Børnehaveklasselederen og tilknyttede pædagoger samarbejder med pædagogerne i Huset, og de sørger, i fællesskab, for en god og tryg overgang fra børnehavebarn til skoleelev.

Fra januar besøger børnegruppen skolen og 1. maj starter børnehavebørnene i førskole. Børn fra andre børnehaver er meget velkomne til at deltage i besøgsdagene, og personalet deltager gerne i møder med den afgivende børnehave.

Forældresamarbejde

Forældrenes opbakning og interesse har stor betydning for barnets læring. Som forælder kan du vise din interesse ved, blandt andet at snakke om skoledagen, kigge bøger og hæfter igennem, øve og læse – simpelthen være nysgerrig!
Hos os samarbejder forældrene med lærere og pædagoger om børnegruppens trivsel og de er organiseret i klasseråd omkring 0.-6. klasse. Klasserådene laver arrangementer for børn og voksne, og de fleste forældre er glade for det gode samarbejde i forældregrupperne.

Repræsentanter fra klasserådene sidder med i et afdelingsråd hvor de mødes med personale og ledelse. Her inddrages de i planlægning samt evaluering.

Elevrådet – demokrati og medbestemmelse

Fra skolestart i 0. klasse deltager børnene i elevrådet og lærer at indgå i et demokratisk fællesskab. Elevrådet er et vigtigt omdrejningspunkt i udviklingen af elevernes trivsel på vores skole, og eleverne inddrages i relevante spørgsmål.

Gennem elevråds-arbejdet er vi blevet en telefonfri skole – til alles store tilfredshed. Eleverne er organiseret i ”Go Stil”, som arbejder med at lave gode frikvarterer for alle børn.

Struktur og indholdVi er stolte af vores organisering af undervisningen. Vi har udviklet en fleksibel struktur, hvor børnene kan undervises og lære af hinanden på tværs af alder og klasser. Vi underviser med fokus på barnets behov og med en pædagogisk vurdering af, hvad der styrker indlæringen bedst.

Aldersintegreret undervisning

Aldersintegreret undervisning er undervisning på tværs af alder og klasser. I indskolingen, 0. til 2. klassetrin, er der aldersintegrerede stamklasser i fagene musik, billedkunst og natur/teknologi og idræt.

På mellemtrinnet, 3. til 6. klassetrin, er der aldersintegrerede hold to gange om ugen i faget Innovation- og Entreprenørskab ”IE”.

IE er sammensat af fag og temaer: Musik, madkundskab, billedkunst, programmering, design, færdsel og førstehjælp. Vi deltager i udviklingen af teknologiforståelse, og alle børn i 3.-6. klasse undervises i dette.

I Teknologiforståelse undervises i Digital myndiggørelse, Design og designprocesser, Computationel tankegang og Teknologisk handleevne 

KommunikationVi gør os umage for at orientere og inddrage både børn og forældre. Det er vigtigt for os, at alle bidrager med nysgerrighed, opbakning og ideer.

Forældre på skolen er velkomne til at deltage i skoledagen, og det kan altid aftales med teamet hvornår og hvordan.

Vi har en forventning om at forældrene dagligt orienterer sig på Aula og jævnligt besøger skolens hjemmeside www.kildedamsskolen.dk.Feedback

Sidst opdateret

28.02.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Kontakt

Pia Engel Pedersen

Pædagogisk leder og daglig leder
Store Merløse Skole og SFO
Telefon: 72 36 23 32
E-mail: piaep@holb.dk

SFO og klubliv - der er plads til alle

SFO- og klubliv er mavepinegrin, sjove lege og gode snakke og en voksenhånd at holde i, indtil mor og far er hjemme fra arbejde igen.
Det er spirende børne- og ungdomsliv i trygge rammer, og der er altid plads til dig.

Se videoen her: SFO - der er plads til alle

Kampagne for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige, folkeskolen kan. 

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. 

Se kampagnevideoen her