Spring til indhold

Stestrup Skole

Du er meget velkommen til at kontakte den pædagogiske leder, som gerne svarer på spørgsmål og vise skolen frem.

Stestrup Skole

er en skole, som ligger i det åbne land mellem flere landsbyer. Vi har ca. 135 børn i skolen og næsten alle går i SFO.

Vi har masser af plads både inde og ude, og det giver os muligheder for at skabe rum og kroge til stor gavn for børnenes trivsel.

På den anden side af skolegården er børnehaven og vuggestuen, og dette tætte fællesskab betyder, at børnene fra en tidlig alder vænnes til at komme på skolen - f.eks. til idræt og morgensang. De ældste børn fra børnehaven starter i SFO 3 måneder inden skolestart, så de gradvist kan lære skolen at kende.

Vi har dejlige, grønne områder omkring skolen, bl.a. et stort bål-hus omgivet af et naturområde. Det giver os mulighed for at lægge undervisning udendørs i enkelte timer eller hele dage.

Vi lægger vægt på, at vi alle kender hinanden, og at store og små børn i løbet af året deltager i fælles forløb. Det sker ved emneuger, ved at store børn læser med små børn, ved den daglige morgensamling med fællessang og når store børn i legepatruljen organiserer aktiviteter for de mindre i frikvartererne.

Vores fokus er altid på børnenes trivsel og et godt forældresamarbejde, for dette er forudsætningen for børnenes læring.

 

KommunikationHele Kildedamsskolen benytter Skoleporten som grundlag for al skriftlig kommunikation - Skoleporten omfatter skolens webside www.kildedamsskolen.dk samt forældre- og elevintra. Forældre anbefales jævnligt at besøge skolens webside og vi forventer, at forældrene besøger Forældreintra dagligt.Feedback

Sidst opdateret

11.10.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Kontakt

Jimi Willesen

Pædagogisk leder
Afdeling Stestrup, skole og SFO
Telefon: 72 36 63 42
E-mail: jiwil@holb.dk

SFO og klubliv - der er plads til alle

SFO- og klubliv er mavepinegrin, sjove lege og gode snakke og en voksenhånd at holde i, indtil mor og far er hjemme fra arbejde igen.
Det er spirende børne- og ungdomsliv i trygge rammer, og der er altid plads til dig.

Se videoen her: SFO - der er plads til alle

Kampagne for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige, folkeskolen kan. 

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. 

Se kampagnevideoen her