Spring til indhold

SFO’en sætter bl.a. fokus på følgende:

  • At hvert enkelt barn føler sig som en del af fællesskabet.
  • At børnene har ret til at vælge til og fra i forhold til de aktiviteter der tilbydes.
  • At aktiviteterne tilgodeser børnenes mangfoldighed.
  • At de voksne er klar til at støtte og hjælpe når børnene har behov for dette.
  • At SFO’en fokuserer på, at den læring der sker i undervisningstiden videreføres og udvides i SFO-tiden.

Samt at den livslæring der sker i SFO’en, fokuserer på at alle børn oplever at indgå i inkluderende og forpligtende fritidsfællesskaber.Feedback

Sidst opdateret

28.05.2019

Ansvarlig redaktør

Katrine Ellegaard Rasmussen