Spring til indhold

Vores mål

SFO’ens målsætning er at skabe rammer for en tryg og udfordrende hverdag med mulighed for læring, trivsel og videreudvikling af børnenes kompetencer. Dette stræber vi efter hver dag ved at holde fast i vores værdigrundlag, som bygger på:

  • Tillid
  • Anerkendelse
  • Glæde
  • Fællesskab

Vi i SFO’en og klubben opfatter børnene, som enkelte individer med forskellige personligheder og ressourcer, og vi har stort fokus på at møde børnene som ligeværdige. Vi har øje for de enkelte børns forskellige styrker og udfordringer, så vi kan støtte op om dem bedst mulig. Dette gøres blandt andet ved en god kontakt til jer forældre, skolen og andre samarbejdspartnere.Feedback

Sidst opdateret

28.05.2019

Ansvarlig redaktør

Katrine Ellegaard Rasmussen