Spring til indhold

Samarbejde med jer forældre

Jeres børn er omdrejningspunktet for vores hverdag, og et godt samarbejde med jer er af stor betydning, og vi vægter det meget højt. Vi mener, at det gode samarbejde mellem forældre og institution er baseret på gensidig tillid og åbenhed. I er dem, som ved mest om jeres barn.

Vi anser derudover det pædagogiske samarbejde mellem børnehave, SFO og klub og skole som en vigtig forudsætning for, at skabe sammenhæng i barnets udvikling.

Denne sammenhæng skaber vi ved en let overgang fra børnehave til skole - spirebørn, hvor kommende nye elever starter i SFO en-to gange om ugen fra efterårsferien af, og maj måned af, er spirebørnene en del af SFO’en - se Ugerløsemodellen i nedenstående link: https://www.tv2east.dk/artikel/boernehaveboern-i-sfoen-vil-goere-boern-mere-skoleparate

Derudover er en del af pædagogerne i SFO og klub, også en del af skolens undervisning. Det vil sige, at pædagogerne særligt er med i undervisningen i 0. til 3. klasse, samt i x-klasserne. I undervisningen er pædagogens opgave, at understøtte klassens mangfoldighed og trivsel. Pædagogerne deltager oftest også i skole hjem-samtaler, så der gives et større helhedsorienteret billede af barnet - både i skole og SFOen.Feedback

Sidst opdateret

28.05.2019

Ansvarlig redaktør

Katrine Ellegaard Rasmussen