Spring til indhold

Ugerløse SFO

Velkommen til Væksthuset og Drivhuset - Ugerløse SFO

Vores institution er en del af Område Kildedam og er som vores øvrige afdelinger DGI Certificeret som Idræts, Leg og Bevægelses institution.

 

Ugerløse SFO er opdelt i to afdelinger.

 • Væksthuset med børn fra 0. klasse og til 2. klasse.

 • Drivhuset med børn fra 3. klasse og til 6. klasse.

 

Vi har gode fysiske rammer både ude og inde, og har ydremere muligheder for at benyttet skolens gymnastiksal samt det nærliggende idrætsanlæg og multibane.

På begge SFO-afdelinger bestræber vi os på, at lave aktiviteter der tilgodeser alle børn. Vi har flere værksteder og aktiviteter i gang hver dag, og arbejder ofte på tværs af afdelingerne i både korte og længere perioder med forskellige aktiviteter.

Institutionens mål

SFO’ens målsætning er at skabe rammer for en tryg og udfordrende hverdag. Hvor børn, forældre og ansatte er i trivsel.

Værdigrundlaget for Ugerløse SFO er baseret på værdierne;

 • Tillid

 • Anerkendelse

 • Glæde

 • Fællesskab

Vi mener at et godt samarbejde mellem forældre og institution er baseret på gensidig tillid og åbenhed. Vi anser det pædagogiske samarbejde mellem børnehave, SFO og Skole som en vigtig forudsætning for, at skabe sammenhæng i barnets udvikling.

Alle pædagogerne i Ugerløse SFO indgår i Helhedsskolen på afdeling Ugerløse. Det vil sige at pædagogerne er med i undervisningen i 50 % af undervisningstiden i 0. til 3. klasse. Hver klasse i indskolingen har tilknyttet egen skolepædagog, som blandt andet skal sikre en kobling mellem skoledelen og fritidsdelen. Derudover er pædagogens opgaver i klassen mangfoldige i forhold til, at understøtte undervisningen og trivsel i klassen. Skole og SFO har et tæt samarbejde, og skolepædagogerne deltager i skole-hjemsamtaler i 0.-3. klasse.

I Ugerløse SFO opfattes børnene som individer med forskellige personligheder og ressourcer. Som professionelle er vi opmærksomme på børnenes stærke og svage sider, og møder derved barnet på deres niveau. Dette gøres ved en god kontakt til forældre og andre samarbejdsparter. Vi er rummelige i forhold til børnenes forskellige måder at møde omverdenen på, og vi arbejder samtidig på, at få hvert barn til at indgå i et forpligtende samvær med hele børnegruppen.

Ugerløse SFO tilrettelægger den pædagogiske indsats ud fra vores pædagogiske læreplan.

Børnene har medbestemmelse i forhold til de aktiviteter vi laver. 
Vi bestræber os på at igangsætte aktiviteter der er spændende og udfordrerende. Samt at lave aktiviteter hvor børnene kan få en succesoplevelse. Det er ud fra princippet om at succes avler succes.

I Ugerløse SFO er omgangstonen positiv, venlig og rar.

 • Vi taler pænt til hinanden.

 • Vi hilser pænt på hinanden når vi kommer og går.

 • Vi respekterer hinandens forskelligheder.

 • Vi lytter og hjælper hinanden i konfliktsituationer.

Traditioner på Ugerløse SFO

 • Fastelavn på afdelingerne med forskellige lege for alle børnene.

 • Loppemarked hvor børnene kan sælge eget legetøj til hinanden.

 • Båldag. Her skal alle børnene være ude til de aktiviteter der laves.

 • Sommerfest med Skolen. Boder, teater og musik.

 • Sct. Hans hvor forældrene kan smage eksempler på bålmaden. Bål og sang.

 • Vilde vulkaner for børnene i Drivhuset i starten af juli måned.

 • Rollespil med et længerevarende projekt, hvor børn og voksne er optaget af alle aktiviteter i forbindelse med rollespil. Afsluttes med en stor markedsdag.

 • Bag for en sag. Hvor børnene i SFO ’en bager og sælger kager og brød til fordel for Børns Vilkår Børnetelefonen.

 • Halloween med forældrekaffe og aktiviteter i (u)hyggens tegn.

 • Julehygge og Luciaoptog for forældrene.

Tabulex SFO

Ugerløse SFO benytter Tabulex SFO til registrering af komme/gå tider, forældreaftaler, og stamoplysninger. Børnene skal selv taste sig ind på en skærm når de møder i SFO, og de skal selv taste sig ud når de forlader SFO.Feedback

Sidst opdateret

21.11.2018

Ansvarlig redaktør

Katrine Ellegaard Rasmussen

Skriv dit barn op til SFO

Åbningstider

Morgenåbning

Alle dage fra kl. 6.30 og frem til skoletiden begynder.

Lukning

Man- torsdag: Efter skoletid og frem til kl. 17.00. 1 gang om ugen holder vi aftenåbent til kl. 20.

Fredag: Efter skoletid og frem til kl. 16.30
- Ågerup SFO og Vipperød SFO har åbent til kl. 17.