Spring til indhold

Ugerløse SFO

Velkommen til Væksthuset og Drivhuset - Ugerløse SFO

Velkommen til Ugerløse SFO og klub 

Ugerløse SFO og klub indgår i et stort samarbejde med skolen, og tilsammen skaber vi en fin rød tråd gennem hele barnets dagligdag. 

Vores SFO og klub er en del af Område Kildedam, og vi er DGI Certificeret som Idræts, leg og bevægelsesinstitution. 

Vi glæder os til at byde jer alle velkomne i Ugerløse SFO og klub!

Ugerløse SFO og klub - for alle børnUgerløse SFO og klub består af to afdelinger, men er i samme hus:

 • SFO’en som er for børn fra 0. klasse og til 3. klasse.
 • Klubben, som er for børn fra 3. klasse til og med 6. klasse.

Vi har gode fysiske rammer både ude og inde, som vi deler med skolen, heriblandt bålplads, multibane, fodboldbaner, skaterbane, grønne områder, gymnastiksal, og meget, meget mere. Det betyder at alle ude- og inde områder kan bruges over hele dagen. I SFO og klub bestræber vi os på, at lave aktiviteter, der tilgodeser alle børn. Vi spænder derfor vidt mellem det finmotoriske syværksted, over sjov i gymnastiksalen og den vilde laser kamp.

Vores målSFO’ens målsætning er at skabe rammer for en tryg og udfordrende hverdag med mulighed for læring, trivsel og videreudvikling af børnenes kompetencer. Dette stræber vi efter hver dag ved at holde fast i vores værdigrundlag, som bygger på:

 • Tillid
 • Anerkendelse
 • Glæde
 • Fællesskab

Vi i SFO’en og klubben opfatter børnene, som enkelte individer med forskellige personligheder og ressourcer, og vi har stort fokus på at møde børnene som ligeværdige. Vi har øje for de enkelte børns forskellige styrker og udfordringer, så vi kan støtte op om dem bedst mulig. Dette gøres blandt andet ved en god kontakt til jer forældre, skolen og andre samarbejdspartnere.

En SFO og klub med inkluderende tilgangI SFO og klub er vi meget opmærksomme på ikke at ekskludere, og vi forsøger i stedet hele tiden at skabe indsatser og pædagogiske muligheder, som er inkluderende. Vi har fokus på, at børns forskellighed er en central læringsbetingelse, og ser derfor et miks af børn på tværs af aldre, og samarbejde med x-klasse-børnene, som en stor fordel.  

I Ugerløse SFO og klub bestræber vi os på en positiv omgangstone, som er venlig og rar:

 • Vi taler pænt til hinanden
 • Vi hilser pænt på hinanden når vi kommer og går
 • Vi respekterer hinandens forskelligheder
 • Vi lytter og hjælper hinanden i konfliktsituationer

Vi har derudover fokus på, at børnene er medbestemmende omkring valg af aktiviteter i SFO’en. Børnene kan enten give ønsker på børnemøder, sige det til personalegruppen, eller skrive det ned og aflevere det i Uger Nyts postkasse.

Personalet vil herefter prøve at opfylde børnenes ønsker. 

Samarbejde med forældreBørnene er omdrejningspunktet for vores hverdag, og et godt samarbejde med forældrene er af stor betydning, og vi vægter det meget højt. Vi mener, at det gode samarbejde mellem forældre og institution er baseret på gensidig tillid og åbenhed. Forældrene er dem, som ved mest om deres børn.

Vi anser derudover det pædagogiske samarbejde mellem børnehave, SFO, klub og skole som en vigtig forudsætning for, at skabe sammenhæng i barnets udvikling.

Denne sammenhæng skaber vi ved en let overgang fra børnehave til skole - spirebørn. Kommende nye elever starter i SFO en-to gange om ugen fra efterårsferien, og fra maj måned er spirebørnene en del af SFO’en. Se Ugerløsemodellen her: https://www.tv2east.dk/artikel/boernehaveboern-i-sfoen-vil-goere-boern-mere-skoleparate

Derudover er en del af pædagogerne i SFO og klub, også en del af skolens undervisning. Det vil sige, at pædagogerne særligt er med i undervisningen i 0. til 3. klasse, samt i x-klasserne. I undervisningen er pædagogens opgave, at understøtte klassens mangfoldighed og trivsel. Pædagogerne deltager oftest også i skole hjem-samtaler, så der gives et større helhedsorienteret billede af barnet - både i skole og SFOen.

Traditioner i Ugerløse SFO og klub • Fastelavn - som laves i et samarbejde med skolen, så fastelavn foregår hele dagen
 • SFO-cup
 • Uger Nyt - som er SFO’ens avis
 • Flittig brug af Ugerløse-badet
 • Bål og ude aktiviteter - på vores fantastiske udearealer
 • Aktiviteter som DGI-aktiviteter
 • Klubaften i juni, hvor vi griller sammen med forældre og børn
 • Vilde Vulkaner for klubbens børn i juli måned
 • Børnemøder
 • Teater/drama og rollespil, som projekter
 • Bag for en sag, hvor børnene i SFO’en og klubben bager og sælger kager og brød - pengene doneres til Børns Vilkår/Børnetelefonen
 • Halloween-fest med aktiviteter i (u)hyggens tegn
 • Julehygge med jer forældre
 • Decemberfest
 • En tur eller to til skøjtebanen i Holbæk, Isrosen
 • Flittig brug af gymnastiksalen
 • Og meget mere …


Feedback

Sidst opdateret

15.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Skriv dit barn op til SFO

Åbningstider

Morgen

Alle dage fra kl. 06:30 og frem til skoletiden begynder.

Eftermiddag

Mandag til torsdag: Efter skoletid og frem til kl. 17:00. To gange månedligt holder vi aften-åbent i klubben til kl. 20:00.

Fredag: Efter skoletid og frem til kl. 16:30 - afdeling Ågerup SFO og Vipperød SFO har åbent til kl. 17:00.

SFO og klubliv - der er plads til alle

SFO- og klubliv er mavepinegrin, sjove lege og gode snakke og en voksenhånd at holde i, indtil mor og far er hjemme fra arbejde igen.
Det er spirende børne- og ungdomsliv i trygge rammer, og der er altid plads til dig.

Se videoen her: SFO - der er plads til alle

Kampagne for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige, folkeskolen kan. 

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. 

Se kampagnevideoen her