Spring til indhold

SFO1

SFO1 er beliggende i indskolingen med store selvstændige lokaler, samt gode indretningsmuligheder i samarbejde med indskolingen. Vi tilstræber at skabe en hverdag, som hele tiden udfordrer og styrker børnenes udvikling. For at understøtte børnenes læring tager vi udgangspunkt i børnenes relationer og interesser, da vi herigennem finder deres motivation til at tilegne sig ny viden.

Der  arbejders  med læringsmål for de voksenstyrede aktiviteter i dagligdagen, og målene understøtter den faglige og sociale læring, som er relevant på de forskellige klassetrin som SFO’erne rummer. Målene tager afsæt i sprog, bevægelse/sundhed, IT, natur, relationer og innovation. I perioder kan der også være emneuger eller aktiviteter såsom kampagner som sundhed,  højtider, motionsdage i samarbejde med skoledelen. Der arbejdes med temaer og mål for ca. 2 md. af gangen.

Vi har en synlig ramme omkring de pædagogiske aktiviteter via tydelige ugeplaner. De ugentlige aktiviteter vises på en elektronisk tavle med billeder med sted og navn på de ansatte der står for aktiviteten.

Der er løbende over året forskellige aktiviteter i samarbejde med børnehaverne i Tølløse f.eks. besøgsdage i SFO eller optræden af SFO-børn i børnehaven - læs mere i vores "Velkomstfolder skole og SFO".



Feedback

Sidst opdateret

28.05.2019

Ansvarlig redaktør

Katrine Ellegaard Rasmussen