Spring til indhold

Tølløse SFO

Velkommen til SFO1 og SFO2

Om os

Tølløse SFO har 2 afdelinger. SFO1 med ca.170 børn fra 0.-3. klasse og SFO2 med 65 børn fra 4.-7. klasse. Afdeling Tølløse har attraktive fysiske rammer inde og særdeles gode udearealer med bl.a. multihus (bålhytte), 2 multibaner, kunststofgræsbane, hal og gymnastiksal.

Aktiviteterne i SFO er planlagt med fokus på at skabe et udfordrende og sjovt fritidsliv med både et kreativt, socialt og aktivt indhold. I SFOen forsøger vi at medtænke såvel legepladsen, idrætspladsen, medie-værkstedet, kreative rum og lokalområdet som læringsrum.

Vi arbejder ud fra principperne inklusion og anerkendelse i hverdagen, og forsøger, at vejlede børnene i de forskellige situationer de befinder sig i. Vi inkluderer alle børn, hvilket konkret betyder, at det er de voksnes opgave at organisere aktiviteter mv., så ALLE, uanset hvilke forudsætninger man har, kan deltage.

I SFO har vi særlig fokus på idræt, leg og bevægelse bl.a. gennem bevægelsesaktiviteter hver dag – både morgen og eftermiddag. I 2013 blev SFO’en DGI-certificeret, og vi er efterfølgende blevet re-certificeret hvert år - læs mere i vores "kost og bevægelsesfolder".

 

SFO1SFO1 ligger i indskolingen med store selvstændige lokaler, samt gode indretningsmuligheder i samarbejde med indskolingen. Vi stræber efter at skabe en hverdag, som hele tiden udfordrer og styrker børnenes udvikling. For at understøtte børnenes læring tager vi udgangspunkt i børnenes relationer og interesser, da vi herigennem finder deres motivation til at tilegne sig ny viden.

Der  arbejders  med læringsmål for de voksenstyrede aktiviteter i dagligdagen, og målene understøtter den faglige og sociale læring, som er relevant på de forskellige klassetrin som SFO’erne rummer. Målene tager afsæt i sprog, bevægelse/sundhed, IT, natur, relationer og innovation. I perioder kan der også være emneuger eller aktiviteter. Det kan være kampagner som sundhed,  højtider, eller motionsdage i samarbejde med skoledelen. Der arbejdes med temaer og mål for ca. 2 måneder af gangen.

Vi har en synlig ramme omkring de pædagogiske aktiviteter via tydelige ugeplaner. De ugentlige aktiviteter vises på en elektronisk tavle med billeder med sted og navn på de ansatte der står for aktiviteten.

I løber af året er der forskellige aktiviteter i samarbejde med børnehaverne i Tølløse f.eks. besøgsdage i SFO eller optræden af SFO-børn i børnehaven - læs mere i vores "Velkomstfolder skole og SFO".

SFO2SFO2 ligger i Gl. Villa, som er placeret på skolens matrikel. Lokalerne indrettes/benyttes i samarbejde med ungdomsklubben i Tølløse. I SFO2 er der, udover den almindelige åbningstid, 2 ugentlige aften-åbent til 20.00.

Vi har fokus på at understøtte et ungdomsliv med spændende oplevelser og positive relationer. Vi har planlagte eftermiddagsaktiviteter hver dag, og har til aftenåbent altid et tema. Det kan være bowlingtur, computeraften eller rulleskøjteløb. Børnene har mulighed for at spise aftensmad i SFO2 til aftenåbent - læs mere i "folder om periodens aktiviteter".Feedback

Sidst opdateret

16.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Skriv dit barn op til SFO

Åbningstider

Morgenåbning

Alle dage fra kl. 06:30 og frem til skoletiden begynder.

Lukning

Mandag til torsdag: Efter skoletid og frem til kl. 17:00. To gange månedligt holder vi aften-åbent i klubben til kl. 20:00.

Fredag: Efter skoletid og frem til kl. 16:30 - afdeling Ågerup SFO og Vipperød SFO har åbent til kl. 17:00.

SFO og klubliv - der er plads til alle

SFO- og klubliv er mavepinegrin, sjove lege og gode snakke og en voksenhånd at holde i, indtil mor og far er hjemme fra arbejde igen.
Det er spirende børne- og ungdomsliv i trygge rammer, og der er altid plads til dig.

Se videoen her: SFO - der er plads til alle

Kampagne for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige, folkeskolen kan. 

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. 

Se kampagnevideoen her