Spring til indhold

Indsatsområder

Her kan du læse om de særlige udviklingsaktiviteter, der arbejdes med i området.

Holbæk Danner skole

Holbæk Danner Skole

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne- og Ungepolitik fra 2012, Strategi for Fremtidens Folkeskole fra 2011 og den nationale reform af folkeskolen, der træder i kraft den 1. august 2014.

Holbæk Danner Skole samler de politiske ambitioner for folkeskolen og beskriver Holbæk skolernes pædagogiske og organisatoriske oversættelse af det politiske mandat i form af otte pejlemærker for udvikling af området.

Det er meningen, at pejlemærkerne efterfølgende omsættes til beslutninger og handlinger på den enkelte skole. Desuden skal de anvendes i den fælles tilrettelagte kompetence- og organisationsudvikling. Endelig er pejlemærkerne grundlaget for den løbende dialog og udviklingssamtale mellem chefen for skoler og uddannelse og så den enkelte skoles ledelse.

Pejlemærkerne bygger på otte arbejdsgruppers input til indhold i otte temaer, som udspringer af folkeskolereformen

Læs mere om Holbæk Danner Skole herFeedback

Sidst opdateret

16.03.2018

Ansvarlig redaktør

Julie Aida Olin