Spring til indhold

Struktur og indhold

Dagene starter med læsning, og alle har en rolig start på skoledagen. Efter 30 minutters læsning starter undervisningen i fagene, hvor der er mulighed for holddannelser. Hos os er specialundervisningen ændret til holdundervisning. Efter middagspausen er der 30 minutters studietid inden undervisningen fortsætter i aldersintegrerede klasser.

Aldersintegreret undervisning

I indskolingen er der aldersintegrerede stamklasser i fagene kristendom, musik, billedkunst og natur/teknologi.

På mellemtrinnet er der fra skoleåret 2016/17 aldersintegrerede hold to gange om ugen i faget Innovation- og Entreprenørskab. IE er sammensat af fag og temaer: Musik, madkundskab, billedkunst, programmering, multi-og medie, design, færdsel og førstehjælp. Ved skoleårets afslutning, præsenterer eleverne et produkt fra deres arbejde ved en sommerfest for byen.

Kunstneriske talenter

Fra skoleåret 2016/17 ønsker vi at indgå i et samarbejde med musikskolen omkring talentudvikling inden for musik og kunst. Talentudviklingens formål er at styrke barnets tillid til egne evner, mod til at følge drømmen og lade talentet gro.  

Trivsel

De sidste 4 år har vi høstet erfaringer med et struktureret trivselsarbejde. Målet er, at klasserummet skal være et læringsrum, hvor konflikter og personlige udfordringer ikke må overskygge undervisningen. Hvis et barn har det svært, skal den voksne give sig tid til at snakke, og hvis en gruppe børn har en konflikt, skal en voksen hjælpe dem.

Fra skoleåret 2016/17 organiserer vi Trivselsteamet i indskoling og mellemtrin, så det er kendte voksne som børnene kan snakke med. Vi vil i højere grad inddrage fagene som værktøj til at løse trivselsudfordringer. Vi tilbyder fortsat skilsmissegrupper hvor ”børn snakker med børn” og som nyt tiltag er (på opfordring fra forældrene) at fortsætte børnehavens arbejde med materialet fra Mary Fonden.Feedback

Sidst opdateret

29.05.2019

Ansvarlig redaktør

Katrine Ellegaard Rasmussen