Spring til indhold

Hvordan gør vi?

Først og fremmest samarbejder vi blandt pædagoger, lærere, forældre og børn. Vi samarbejder med musikskolen, med frivillige, med alle der har lyst til at bidrage til børnenes læring og trivsel.
Lærere og pædagoger arbejder i to team. Indskoling 0.-2. og mellemtrin 3.-6. Der er kontaktvoksne tilknyttet barnet, både i skole og SFO.

Imellem skole og forældre

Skolen er lektiefri, forstået på den måde at ansvaret for undervisningen er vores, og ingen forældre bør føle sig forpligtede til at varetage barnets undervisning og læring. Men forældrenes opbakning og interesse har stor betydning for barnets læring, blandt andet ved at snakke om skoledagen, vise interesse, kigge bøger og hæfter igennem, øve og læse – være nysgerrig!

Dette er en kulturændring i folkeskolen, som kræver tillid og kommunikation alle parter imellem.

Klasse- og afdelingsråd

Hos os samarbejder forældrene med lærere og pædagoger om børnegruppens trivsel og er organiseret i klasseråd omkring 0.-6. klasse. Repræsentanter fra disse klasseråd sidder med i et afdelingsråd, som inddrages i planlægning samt evaluering af aktiviteter og arrangementer. I afdelingsrådet orienteres, evalueres og justeres.

Elevrådet – demokrati og medbestemmelse

Fra skolestart i 0. klasse deltager børnene i elevrådet og lærer at indgå i et demokratisk fællesskab. Elevrådet er et vigtigt omdrejningspunkt i udviklingen af trivslen på vores skole.

Gennem elevråds-arbejdet er vi blevet en telefonfri skole – til alles store tilfredshed. Pauseaktiviteterne er et af de store områder, som elevrådet er aktivt omkring. En del børn har brug for tydelig rammesætning og voksenhjælp i pauserne, og børnene byder ind som tovholdere på aktiviteter i pauserne. Det er ligeledes børnenes ideer der styrer miljøet på fællesarealerne, hvor udfordringer med at ”passe på vores skole” ofte er et dagsordenpunkt.

Børnene inddrages i relevante spørgsmål, og de arrangerer to årlige arrangementer for hele skolen. Trivselsdag og Nytårskur. Elevrådet spørges til råds omkring rammer og struktur, og der er et stort engagement.Feedback

Sidst opdateret

29.05.2019

Ansvarlig redaktør

Katrine Ellegaard Rasmussen